14. huhtikuuta 2013

Papilta kysyttyä 27

Miksi ortodoksit vihkivät avioliittoon useamman kerran? Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista?

Miksi ortodoksit vihkivät avioliittoon useamman kerran?

"Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." (Matt. 19:6)

Tähän esimerkiksi katolinen kirkko viittaa kannassaan avioliiton "purkamattomuudessa" ja ortodoksisen kirkon ihanne yhdestä avioliitosta rakentuu.

Ortodoksinen kirkko on "samoilla linjoilla" katolisen kirkon kanssa, mutta mukana on "myötätuntoista todellisuudentajua", kuten eräs ortodoksipappi on todennut.

©Helsingin ortodoksinen seurakunta

Merkittävä asema ortodoksisen kirkon "myötätuntoisen todellisuustajuisen" kannan muotoutumisessa on ollut Gregorios Teologin (300-luku) eräs puhe jo mainituista Kristuksen sanoista. Hän tuli siihen tulokseen, että poikkeuksellisesti toinen ja jopa kolmas avioliitto on mahdollinen.

Ihanne on selkeästi yksi avioliitto. Toinen avioliitto voidaan suoda ja kolmas on poikkeuksellisesti sallittava. Neljättä ortodoksinen kirkko ei tunne, vaikka maailma hyväksyisi kymmenennen.

Toinen ja kolmas vihkiminen tapahtuu ortodoksisessa kirkossa katumussävytteisen kaavan puitteissa. On hyvä huomata, että avioeron syyksi ei ortodoksisessa kirkossa kelpaa ihan mitä vain ja tämä vaikuttaa osaltaan siihen voidaanko vihkiä toiseen avioliittoon.

On muistettava, että kanta uudelleenvihkimisestä nousee uskon aapis-asioista - Kristuksen tuoman pelastuksen ja nöyrän rakkauden esittelystä. Siihen verrattuna fariseukset - silloin ja tänään - kysymyksineen ovat aika sydämettömiä. Katolisen kirkon ehdoton jyrkkyys koetaan hieman liialliseksi.

Gregorios
©Saint Gregory of Sinai Monastery

Gregorios on "moderni" siinä mielessä, että hän jyrähtää naisten epäreilusta asemasta avioerotilanteessa. Hän ei tykkää siitä, että asetelmassa on koko ajan kysymys saako mies erota. "En hyväksy tätä lainsäädöstä. En hyväksy tätä tapaa. Ne jotka säätivät lain olivat miehiä ja siksi heidän lakinsa ovat ankaria naisia kohtaan...", Greogorios jyrähtää.

Ortodoksinen kirkko hyväksyy toisen avioliiton vedoten apostoli Paavaliin, joka sanoo: "Jos sinulla ei ole enää vaimoa, älä etsi itsellesi uutta. Mutta jos menetkin naimisiin, et tee väärin." (1. Kor. 7:27-28) Tietyissä harvinaisissa tapauksissa, jopa kolmas sallitaan.

Ortodoksinen kirkko sallii siis toisen ja kolmannenkin liiton erityisistä syistä. Ihanne on kuitenkin aina yksi ja ainutlaatuinen avioliitto, joka ortodoksisen käsityksen mukaan ei muuten pääty siihen "kunnes kuolema meidät erottaa", vaan jatkuu ajasta ikuisuuteen. Ei kuolemalla ole sanavaltaa, ei kuolema aseta rajaa rakkaudelle.

Tarkkaavainen lukija huomaa jännitteitä kirjoituksessani. Ihanne, todellisuus, vastaantuleminen, jyrkkyys ja muukin. Kaikkea tätä elämä on. On hyvä huomata, että ortodoksinen kirkko yrittää nähdä "ison kuvan" näissä kysymyksissä. Ne ratkaistaan, kuten seisoen itse Kristuksen edessä.

Ihanteena yksi avioliitto, toinen suodaan ja poikkeustilanteessa kolmaskin.


Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista?

Ajankohtainen kysymys. Paljon esillä olevan aihe. Pari ajatusta.

Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista ei sinänsä koske ortodoksista kirkkoa, sillä aloite ei pakota ortodoksista kirkkoa mihinkään.

Arkkipiispa Leo (s. 1948) ilmaisi ortodoksisen kirkon kannan ytimekkäästi: "Käytettäköön suomalaisessa yhteiskunnassa mitä käsitteitä tahansa, meille avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto."

Arkkipiispa Leo
©Yle

Arkkipiispan yhden lauseen lausunto kumpuaa siitä, että ortodoksinen opetus avioliitosta, joka muuten on sakramentti ortodoksisessa kirkossa, on selkeä. Eri mieltä toki voi olla, muttei tämä muuta ortodoksisen kirkon opetusta ja kokemusta asiasta.

Pari huomiota. Huomioni eivät varmaan ole monen mieleen. En kuitenkaan usko, että aiheen kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin olisi jo vastattu, eikä kaikkea kyseenalaistamista voi vain olankohautuksella tai patavanhoillisuuden syytöksellä ohittaa.

Käsillä oleva aloite ja muut vastaavat vaatisivat hieman malttia. Kysymys on kuitenkin tavoitteesta, joka on nuorempi kuin "kännykät ja netti" ja on "millisekunteja" vanha asia ihmiskunnan historiassa. Ei ehkä ihan onnistunut luonnehdinta, mutta on siinä jotain pohdittavaa.

Avioliitto, olkoot sen muodot moninaiset ja puitteet kaikenlaiset, on syntynyt osaltaan "järjestäytyneiksi" puitteiksi suvunjatkumiselle. Rakkaus, välittäminen, ystävyys ja muut ulottuvuudet ovat tärkeitä, mutta perhe mahdollisesti "sukuajatkavana puitteena" on luonnollinen ydinosa ihmiselämässä - sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Olkoon perhe laaja tai ytimekkäämpi. Sillä on oikeus suojaan tai edes varjelevaan malttiin mullistavien vaateitten edessä.

Luonnollinen ydinosa? Suoja? Mitä ihmettä? Luonnehdinta perheestä löytyy täältä: "Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan... (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 16)

YK
©Wikipedia

Avioliitto - taas monissa muodoissa ja eri puitteissa - ei niinkään ole kehittynyt, ties missä ihmisyyden alkuhämärässä, sulkeakseen ulos seksuaaliset vähemmistöt, vaan se kehittyi juuri puitteiksi palvelemaan jotain mitä luonnostaan vaikkapa mies ja mies eivät saa aikaiseksi.

Kenenkään rakkautta, välittämistä tai ystävyyttä ei kyseenalaisteta, mutta rakkauden tunteen tai kokemuksen varaan, ei ole avioliittoa tai perhettä asetettu yhteiskuntien, kulttuurien ja yhteisöjen luonnolliseksi ydinosaksi. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, sen yksi keskeinen tarkoitus on varjella mahdollisesti siihen syntyviä tai ehkä jo syntyneitä lapsia.

"Instituutio" on muuttunut aikojen saatossa. Se on kiistatonta. Roolit ja muodot ovat kokeneet muutoksia, paljon hyviä sellaisia. Tämä on luonnollista, sillä "instituutiokin" käy vuoropuhelua muuttuvan maailman kanssa ja heijastaa sitä. Tämä suhteellisuus tai heijastavuus ei silti poista sitä perustehtävän tosiasiaa.

Ortodoksinen kirkko on tässä "alkuhämärässä" syntyneessä luonnollisessa ydinosassa aikanaan tunnistanut jotain "sakramentaalista" ja Luojan aikomusta. Syystäkin avioliitto on sakramentti ortodoksisessa kirkossa ja perhe koetaan parhaimmillaan jopa "pieneksi kirkoksi".

On mahdollista, että nimekkeen alle tuodaan paljon muitakin liittoja tai kehitetään joku toinen nimeke.

Ortodoksiselle kirkolle avioliitto-nimekkeen alla oleva on ja pysyy "perinteisenä".


Papilta kysyttyä -sivulla kootusti kaikki Papilta kysyttyä -kirjoitukset. Sivulla löytyy ohjeet kysymysten lähettämistä varten. Toivottavasti etsimäsi kysymys ja vastaus löytyy.