4. maaliskuuta 2012

Kaikkea ei opi kirjoista

Suuri paasto - pääsiäispaasto - on kestänyt jo kaksi viikkoa. Paaston toista sunnuntaita kutsutaan Gregorios Palamaksen sunnuntaiksi.

Gregorios Palamas
Kuka oli Gregorios Palamas moni ehkä miettii. Joku saattaa pohtia miksi ortodoksinen kirkko on nimennyt yhden paastosunnuntain hänen kunniakseen, onhan kyse harvinaisesta kunniasta. Gregorios myös tunnistettiin ja tunnustettiin pyhäksi hyvin pikaisesti - jopa ennätysvauhdilla, voisi sanoa. Kuka ihmeessä hän oli?

Gregorios eli 1300-luvulla. Hän oli Athosvuoren munkki ja palveli myös Tessalonikin arkkipiispana. Ortodoksinen kirkko kunnioittaa häntä erityisesti ortodoksisen uskon puolustajana.

Gregorioksen aikana esiintyi käsitys, että vain oppineet tunsivat Jumalan. Erityisesti Barlaam niminen munkki esitti tällaisia ajatuksia. Tätä opetusta vastaan Gregorios nousi taistelemaan ja jopa kyseenalaisti oppineiden Jumalan tuntemisen.

He opettivat hyvin elitististä ja uskonvastaista käsitystä jumalantuntemisesta. Gregorioksen mielestä he olivat vain kirjaviisaita ja jopa huonoja teologeja. He olivat pahasti hakoteillä, luottaessaan liikaa omaan nokkeluuteensa. Heidän jumalantuntemisensa oli päättelyketjun päässä, eikä rukouksessa annettu. Toki Gregorios arvosti ihmisälyä ja sen saavutuksia, mutta sen luulemista ainoaksi tavaksi tuntea Jumala, hän piti saatanallisena ylpeytenä.

Gregorios opettikin, että Jumala opitaan tuntemaan jumalanpalveluksessa, yksityisessä rukouksessa ja kilvoituksessa. "Teologia ei ole pelkästään puhetta Jumalasta, vaan ensisijaisesti läheistä yhteyttä häneen", Gregorios opetti.

Itse en ole koskaan purjehtinut. En tiedä siitä mitään. Vaikka lukisin lukuisia kirjoja purjehduksesta, mutten olisi purjehtinyt - edes yrittänyt - en sitä tuntisi. Lukuisia kirjoja lukeneen, mutta itse asiasta kokematon, on puoli tuntia purjehdusta kokeilleen oppilas. Yksi on lukenut kirjoja, toinen on tuntenut tuulen kasvoillaan.

Suunnilleen tästä oli kyse Gregorioksen ja Barlaamin riidassa. Yksi tujotti kirjoihin ja luotti yksin älyynsä, kun Gregorios sen sijaan puolusti rukouksen ja kokemuksen tietä. Riidassa oli toki kyse paljon muustakin, mutta peruskysymyksenä oli tämä.

Jumalan tuntemisen mahdollisuus on kaikille avoin. Tälle tielle voivat sekä älykkäät että yksinkertaiset lähteä. Se on avoin kaikille.